SWS/13/01 • Sieć współpracy i samokształcenia – uczeń z dysleksją na języku angielskim

seminarium blended learning

Liczba godzin: 13

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego

Tematyka:
Wpływ dysleksji na naukę języka angielskiego.
Techniki rozwijania świadomości fonologicznej i ortograficznej uczniów na lekcji języka angielskiego.
Techniki rozwijające kompetencję gramatyczną i leksykalną uczniów z dysleksją.
Techniki rozwijające umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi ustnych w języku angielskim.
Techniki związane z rozwijaniem umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi pisemnych w języku angielskim.
Ocenianie ucznia z dysleksją na lekcjach języka angielskiego.

Cena: 0 zł

Trener: Agnieszka Ewiak

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ewiak

Zapisz się