SWS/12/01 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki – metody pracy na lekcjach matematyki

seminarium

Liczba godzin: 9

Adresaci: nauczyciele matematyki ze szkól podstawowych i ponadpodstawowych

Tematyka:
Metody aktywizujące w nauczaniu matematyki.
Gry matematyczne – przykłady i sposoby ich wykorzystania.
Geo-Gebra i jej zastosowanie w pracy z uczniami.

Cena: 0 zł

Trener: Jolanta Podziemska

Kierownik szkolenia: Jolanta Podziemska

Zapisz się