SWS/11/01 • Sieć współpracy i samokształcenia – programowanie w szkole

seminarium online

Liczba godzin: 9

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek oświatowych

Tematyka:
Wybrane narzędzia do nauki programowania w szkole podstawowej.
Python i Scratch – podstawy algorytmiki w szkole podstawowej.
Python – wybrane algorytmy w szkole ponadpodstawowej.
Ozoboty na zajęciach w szkole podstawowej.

Cena: 0 zł

Trener: Wojciech Kos

Kierownik szkolenia: Wojciech Kos

Zapisz się