SWS/10/01 • Sieć współpracy i samokształcenia – narzędzia i zasoby cyfrowe na lekcjach geografii

seminarium

Liczba godzin: 16

Adresaci: nauczyciele geografii wszystkich typów szkół

Tematyka:
Opracowanie narzędzi i materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem zasobów cyfrowych.
Analiza zadań oraz strategii i metod ich rozwiązywania.
Wzbogacenie własnej wiedzy i warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń i materiałów.
Bank zadań i rozwiązań metodycznych.

Cena: 0 zł

Trener: Anna Bobińska

Kierownik szkolenia: Anna Bobińska

Zapisz się