SWS/09/01 • Sieć współpracy i samokształcenia – nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie

seminarium online

Liczba godzin: 12

Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie z terenu południowo-wschodniej wielkopolski.

Tematyka:
Regionalizm w nauczaniu historii. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych – jak konstruować ciekawe zajęcia z historii.
Edukacja patriotyczna i wychowanie do wartości w pracy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie.
Propozycje organizowania zdalnego nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie. Przydatne materiały i platformy.
Współpraca nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie z instytucjami naukowymi, towarzystwami naukowymi i stowarzyszeniami regionalnymi.

Cena: 0 zł

Trener: Sławomir Przygodzki
Kierownik szkolenia: Sławomir Przygodzki

Zapisz się