SWS/08/01 • Sieć współpracy i samokształcenia – aktywny samorząd uczniowski i społeczeństwo obywatelskie

seminarium blended learning

Liczba godzin: 16

Adresaci: nauczyciele – opiekunowie samorządów uczniowskich.

Tematyka:
Działania SU spełniające wymogi podstawy programowej, nadzoru pedagogicznego i ustawy o systemie oświaty.
Motywowanie uczniów do zaangażowania na rzecz szkoły.
Sposoby organizowania pracy opiekuna SU, które skutecznie wspierają samorządową i obywatelską aktywność uczniów.
Animowanie działań SU w polskich szkołach – przykłady dobrych praktyk.

Cena: 0 zł

Trener: Grażyna Stępniewska

Kierownik szkolenia: Grażyna Stępniewska

Zapisz się