SWS/07/01 • Sieć współpracy i samokształcenia – nauczyciele plastyki

seminarium

Liczba godzin: 9

Adresaci: nauczyciele plastyki

Tematyka:
Inspiracje wielką sztuką.
Władysław Kościelniak – zapoznanie z sylwetką artysty i jego twórczością.
Dziedzictwo kulturowe w regionie.

Cena: 0 zł

Trener: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Kierownik szkolenia: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Zapisz się