SWS/06/01 • Sieć współpracy i samokształcenia – beletrystyka XXI wieku a podstawa programowa języka polskiego. Spojrzenie krytycznoliterackie

seminarium online

Liczba godzin: 9

Adresaci: nauczyciele języka polskiego

Tematyka:
Dobór lektur z literatury powojennej do podstawy programowej z języka polskiego.
Dzieła prozatorskie nagrodzone w prestiżowych konkursach – analiza krytycznoliteracka.

Cena: 0 zł

Trener: Maciej Michalski

Kierownik szkolenia: Maciej Michalski

Zapisz się