SWS/05/01 • Sieć współpracy i samokształcenia – podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

seminarium online

Liczba godzin: 16

Adresaci: nauczyciele poloniści szkół ponadpodstawowych powiatu ostrowskiego

Tematyka:
Poezja przełomu oświeceniowo-romantycznego w praktyce szkolnej.
Metodyka analizy i interpretacji poezji na przykładzie poezji oświecenia i romantyzmu.
Rola kontekstów interpretacyjnych w dydaktyce szkicu interpretacyjnego.
Realizacja podstawy programowej a czytanie poezji.

Cena: 0 zł

Trener: Małgorzata Juda-Mieloch

Kierownik szkolenia: Małgorzata Juda-Mieloch

Zapisz się