SWS/04/01 • Sieć współpracy i samokształcenia – lektury w szkole podstawowej

seminarium

Liczba godzin: 16

Adresaci: nauczyciele poloniści szkół podstawowych

Tematyka:
„Balladyna” Juliusza Słowackiego w praktyce szkolnej.
„Treny” Jana Kochanowskiego – bank działań polonistycznych.
Funkcjonalność metodyczna „Ziela na kraterze” Melchiora Wańkowicza.
Sposoby omawiania tekstów biblijnych na lekcjach języka polskiego.

Cena: 0 zł

Trener: Małgorzata Juda-Mieloch

Kierownik szkolenia: Małgorzata Juda-Mieloch

Zapisz się