SWS/03/01 • Sieć współpracy i samokształcenia – poloniści z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego

seminarium

Liczba godzin: 12

Adresaci: sieć współpracy i samokształcenia – poloniści z ostrowa wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego

Tematyka:
Symbolika w polskiej literaturze.
Związki frazeologiczne w tekstach literackich.
Frazeologizmy w grach dydaktycznych.
Budowa frazy w pozaliterackich tekstach kultury.

Cena: 0 zł

Trener: Hieronim Duczmal

Kierownik szkolenia: Hieronim Duczmal

Zapisz się