SWS/01/01 • Sieć współpracy i samokształcenia – aktywne przedszkole

seminarium blended learning

Liczba godzin: 16

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Tematyka:
Zadania przedszkola w świetle przepisów prawa.
Innowacje, projekty w przedszkolu.
Metody aktywizujące i narzędzia multimedialne i informatyczne sprzyjające uczeniu się.
Aranżacja przestrzeni w przedszkolu sprzyjająca aktywizacji dzieci.

Cena: 0 zł

Trener: Danuta Grzanka

Kierownik szkolenia: Danuta Grzanka

Zapisz się