PP/21/01 • Organizacja zajęć logopedycznych w ujęciu prawnym i praktycznym

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: logopedzi, nauczyciele zajmujący się organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele edukacji przedszkolnej, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Tematyka:
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – podstawy prawne.
Korzyści dla dzieci i młodzieży płynące z objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Zalecenia w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną.
Rola logopedy w zespole dokonującym wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz przy redagowaniu IPET-u.
Dokumentacja logopedy i zajęć logopedycznych.

Cena: 70 zł

Trener: Danuta Grzanka

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się