PP/19/01 • Motywacja Błyskawiczna – jak pracować z oporem ucznia?

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Tematyka:
Motywacja Błyskawiczna – założenia, etapy.
Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
Wywieranie wpływu na tych, którzy chcą i nie chcą zmiany – przełamywanie oporów.
Język korzyści w Motywacji Błyskawicznej.

Cena: 70 zł

Trener: Sylwia Melka

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się