PP/18/01 • „Skrzynka z narzędziami”, czyli różne sposoby na trudne zachowania dziecka

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Tematyka:
Zachowanie: jak je definiować i mierzyć?
Analiza zachowania, czyli co na nie wpływa.
Skrzynka z narzędziami – metody postępowania przed i po wystąpieniu trudnego zachowania dziecka.
Współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia.

Cena: 70 zł

Trener: Sylwia Melka

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się