PP/17/01 • Motywowanie uczniów do nauki. Jak sprawić, aby uczniowie uczyli się z przyjemnością?

szkolenie online

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych klas 4-8, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych

Tematyka:
Natura motywacji i najważniejsze mity na temat motywowania.
Przegląd teorii motywacji w kontekście pracy z uczniem.
Motywowanie uczniów do aktywności podczas zajęć lekcyjnych.
Zasady skutecznego planowania.

Cena: 50 zł

Trener: Sylwia Melka

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się