PP/16/01 • Zachowania agresywne wśród uczniów – praca z uczniem agresywnym metodą Treningu Kontroli Złości

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy

Tematyka:
Agresja i przemoc – rodzaje, źródła, przyczyny.
Czynniki wywołujące złość – identyfikacja złości.
Techniki zmniejszające poziom gniewu i złości.
Trening Kontroli Złości jako kompleksowe podejście do zagadnienia agresji.

Cena: 70 zł

Trener: Agnieszka Ciekalska

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Zapisz się