PP/14/01 • Jak pomagać uczniom radzić sobie ze stanami emocjonalnymi, które przeszkadzają im w dobrym zachowaniu i nauce?

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Tematyka:
Co to są emocje i skąd się biorą?
Rola emocji jako wskaźnika rodzaju i jakości sytuacji problemowej.
Błędy i bariery komunikacyjne, czyli czego nie robić.
Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z „przeszkadzaczami”?
Jak uczyć okazywania emocji, by nie ranić siebie i innych?

Cena: 70 zł

Trener: Agnieszka Ciekalska

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Zapisz się