PP/10/01 • Metody behawioralno-poznawcze w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

warsztat blended learning

Liczba godzin: 8

Adresaci: nauczyciele szkół

Tematyka:
Przedmiot, zakres i cel pedagogiki specjalnej.
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – diagnoza i interwencja, uaktywnienie i wielostronna stymulacja, indywidualizacja, kompensacja, usprawnianie, profilaktyka i prewencja.
Elementy terapii poznawczo-behawioralnej.

Cena: 85 zł

Trener: Grażyna Olek

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Zapisz się