PP/09/01 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

kurs

Liczba godzin: 8

Adresaci: nauczyciele szkół ogólnodostępnych pracujacych z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie

Tematyka:
Zasady pracy rewalidacyjnej, zasady procesu rewalidacji, zasady ortodydaktyki – współczesne tendencje i kierunki działań w podejściu do procesu rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
Rola zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – diagnoza PP jako podstawa konstruowania indywidualnych programów korekcyjno-kompensacyjnych.
Rodzaje ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych i dostosowywanie ich do możliwości intelektualnych uczniów.
Konstruowanie autorskich programów rewalidacyjnych pod kątem możliwości i potrzeb ucznia.

Cena: 85 zł

Trener: Grażyna Olek

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Zapisz się