PP/08/01 • Rola szkoły w profilaktyce depresji

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Tematyka:
Diagnoza środowiska szkolnego oraz planowanie działań profilaktycznych dla uczniów i rodziców.
Lekcje wychowawcze w zakresie budowania dobrego nastroju oraz profilaktyki depresji z wykorzystaniem zasobów internetowych.
Interwencja profilaktyczna wobec ucznia o obniżonym nastroju, symptomach depresji.

Cena: 70 zł

Trener: Sylwia Melka

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się