PP/05/01 • Funkcjonowanie ucznia z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele szkół ogólnodostępnych

Tematyka:
Autyzm a zespół Aspergera.
Diagnoza ucznia.
Charakterystyka zespołu Aspergera (zaburzenia komunikacyjne, społeczne, stereotypowe zachowania i zainteresowania) – formy pracy i terapia.

Cena: 70 zł

Trener: Grażyna Olek

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Zapisz się