PP/04/01 • Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod komunikacji – AAC

warsztat

Liczba godzin: 8

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek oświatowych pedagodzy, terapeuci, psycholodzy

Tematyka:
Podstawy teoretyczne AAC.
Rodzaje systemów komunikacyjnych: znaki manualne (język migowy, daktylografia, gesty Makaton), znaki graficzne (piktogramy, symbole Makaton, symbole Blissa, PCS).

Cena: 85 zł

Trener: Beata Szalonka

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się