PP/03/01 • Autyzm – objawy, rodzaje i metody terapii

kurs

Liczba godzin: 16

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek oświatowych pedagodzy, terapeuci, psycholodzy

Tematyka:
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) – klasyfikacja, kryteria diagnostyczne.
Objawy autyzmu wczesnodziecięcego, autyzmu atypowego i zespołu Aspergera.
Przyczyny autyzmu.
Metody pracy terapeutycznej z dzieckiem z autyzmem.

Cena: 120 zł

Trener: Beata Szalonka

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się