PP/02/01 • Dysleksja rozwojowa – praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych

Tematyka:
Dysleksja rozwojowa. Przyczyny, objawy, diagnoza, terapia.
Diagnoza dysleksji rozwojowej od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej.
Skala Ryzyka Dysleksji – przykładowa diagnoza.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Cena: 70 zł

Trener: Irena Wcisłek

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Zapisz się