PP/01/01 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i przedszkolu

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Tematyka:
Charakterystyka specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.
Przepisy prawa oświatowego w zakresie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania.
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

Cena: 70 zł

Trener: Małgorzata Karbowiak

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Zapisz się