MP/58/01 • Docenić wychowanie

seminarium online

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele szkół ponadpodstawowych przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

Tematyka:
Wychowanie: potrzeba dziecka i ucznia – zadania domu i szkoły.
Wychowanie jako spotkanie osób.
Jak stworzyć młodym klimat do ich wzrastania?
Sposoby realizacji kierunków polityki oświatowej państwa w obszarze wychowawczej roli rodziny oraz wzmocnienia jakości edukacji.

Cena: 50 zł

Trener: Maria Tomalak

Kierownik szkolenia: Grażyna Stępniewska

Zapisz się