MP/57/01 • Assessment Centre – diagnoza potencjału i weryfikacja kompetencji niezbędnych na runku pracy

warsztat blended learning

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów zawodowych, doradcy zawodowi oraz wychowawcy klas

Tematyka:
Podstawy metody Assessment Centre i jej skuteczność w diagnozowaniu potencjału ucznia.
Strategie kształcenia oparte na wzmacnianiu umiejętności przydatnych do pracy w konkretnych zawodach.
Narzędzia ułatwiające nauczycielom przygotowanie młodych absolwentów do odnalezienia się na zmieniającym się rynku pracy.
Innowacyjne zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metody Assessment Centre.

Cena: 70 zł

Trener: Anna Bobińska

Kierownik szkolenia: Anna Bobińska

Zapisz się