MP/56/01 • Wielkopolski Park Narodowy – wycieczki edukacyjne

warsztat blended learning

Liczba godzin: 14

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Tematyka:
Wycieczki edukacyjne – planowanie i realizacja.
Walory Wielkopolskiego Parku Narodowego w aspekcie wycieczek edukacyjnych.
Propozycje tematycznych tras i ścieżek edukacyjnych Wielkopolskiego Parku Narodowego – zajęcia dydaktyczne w terenie.
Zajęcia integracyjne w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach.

Cena: 120 zł

Trener: Anna Bobińska

Kierownik szkolenia: Anna Bobińska

Zapisz się