MP/55/01 • Twórz, publikuj i korzystaj ze scenariuszy lekcji w ArcGIS Online

warsztat online

Liczba godzin: 4

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół (w szczególności nauczyciele informatyki i geografii)

Tematyka:
Geoinformacja w szkole – nowe spojrzenie na lekcje.
Interaktywne mapy oraz diagramy w ArcGIS.
Story Maps – prezentacje z wykorzystaniem gotowych szablonów aplikacji.

Cena: 40 zł

Trener: Anna Bobińska

Kierownik szkolenia: Anna Bobińska

Zapisz się