MP/53/01 • Uczeń z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną – metody i formy pracy

kurs blended learning

Liczba godzin: 16

Adresaci: nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Tematyka:
Analiza podstawy programowej kształcenia osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.
Charakterystyka podstawowych możliwości i ograniczeń osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.
Konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
Formy i metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Cena: 120 zł

Trener: Beata Szalonka

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się