MP/51/01 • Formy nauczania wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego klas 4-8

Tematyka:
Zespołowe gry sportowych – metody i formy pracy.
Konkurencje lekkoatletyczne – metody i formy pracy.

Cena: 70 zł

Trener: Tomasz Kosiński

Kierownik szkolenia: Wojciech Kos

Zapisz się