MP/50/01 • Moja bezpieczna droga do szkoły

seminarium

Liczba godzin: 2

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, techniki

Tematyka:
Podstawy prawne bezpieczeństwa na drodze.
Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach dzieci i młodzieży.

Cena: 0 zł

Trener: Radosław Paduch

Kierownik szkolenia: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Zapisz się