MP/49/01 • Wychowanie komunikacyjne w szkole – karta rowerowa

kurs

Liczba godzin: 8

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek/ oświatowych, którzy przeprowadzają sprawdzian niezbędnych umiejętności uczniów ubiegających się o kartę rowerową

Tematyka:
Przepisy ruchu drogowego dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
Organizacja i przeprowadzanie egzaminu teoretyczno-praktycznego na kartę rowerową.
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.
Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Cena: 0 zł

Trenerzy:
Józef Stępniak
Ewa Kowalczyk-Wiśniewska
Przemysław Czarnecki
Bogdan Dymarczyk

Kierownik szkolenia: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Zapisz się