MP/46/01 • Scratch w szkole podstawowej

warsztat online

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele zainteresowani programowaniem wizualnym i jego wykorzystaniem na lekcjach

Tematyka:
Podstawy obsługi środowiska programistycznego Scratch.
Podstawowe bloki do tworzenia scen.
Rysunki i animacje.
Tworzenie prostych gier i prezentacji.

Cena: 50 zł

Trener: Wojciech Kos

Kierownik szkolenia: Wojciech Kos

Zapisz się