MP/44/01 • Programowanie z Ozobotami w pracy nauczyciela

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych

Tematyka:
Podstawy obsługi Ozobotów.
Sterowanie Ozobotami przy pomocy kolorów.
Sterowanie Ozobotami przy pomocy bloków funkcjonalnych.
Przykłady scenariuszy lekcji z wykorzystaniem Ozobotów.

Cena: 90 zł

Trener: Wojciech Kos

Kierownik szkolenia: Wojciech Kos

Zapisz się