MP/42/01 • Odkrywanie terenu z telefonem i mapą w ręku

warsztat blended learning

Liczba godzin: 14

Adresaci: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół

Tematyka:
Warsztaty terenowe – warunki realizacji nowej podstawy programowej.
Lekcje bez podręcznika – orientacja w terenie przy pomocy mapy, planu oraz sygnału GPS.
Wykorzystanie lokalnych zasobów terenu i historii regionu do planowania i przeprowadzenia zajęć terenowych.
Zastosowanie aplikacji internetowych w badaniu rzeczywistości, prowadzeniu obserwacji, projektowaniu mapy oraz pozyskiwaniu informacji.
Geocaching i questing jako forma aktywnego zdobywania wiedzy.
Warsztaty terenowe w parku-arboretum w Gołuchowie – karty pracy, scenariusze lekcji.

Cena: 120 zł

Trener: Anna Bobińska

Kierownik szkolenia: Anna Bobińska

Zapisz się