MP/41/01 • Jak zainteresować ucznia zjawiskami otaczającego świata? – praca metodą eksperymentu

warsztat blended learning

Liczba godzin: 8

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Tematyka:
Eksperyment i eksperymentowanie w procesie nauczania – podstawy prawne, organizacyjne, metodologiczne.
Rodzaje eksperymentów, planowanie badań, przygotowanie, przeprowadzenie i analiza wyników z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
Nauczanie przez eksperymentowanie na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.
Eksperyment w interdyscyplinarnych projektach edukacyjnych.

Cena: 85 zł

Trener: Anna Bobińska

Kierownik szkolenia: Anna Bobińska

Zapisz się