MP/35/01 • Śladami Kalisza wielokulturowego

warsztat blended learning

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Tematyka:
Od Kalisii Ptolemeusza do „castrum Calisiensis”.
„Miasto nasze królewskie”. Kalisz w XIII – XVIII w.
Długi wiek XIX. Kalisz w latach 1815-1939.
Źródła historyczne i zasoby cyfrowe dokumentujące wielokulturowe dziedzictwo Kalisza.
Wycieczka edukacyjna – Wielokulturowy Kalisz.

Cena: 70 zł

Trener: Sławomir Przygodzki

Kierownik szkolenia: Sławomir Przygodzki

Zapisz się