MP/34/01 • WebQuesty w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie

seminarium online

Liczba godzin: 4

Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół

Tematyka:
Powody, dla których warto zainteresować się metodą WebQuestu.
Zasady konstruowania WebQuestów.
Wdrażanie metody w klasie – dobra praktyka i częste błędy.

Cena: 40 zł

Trener: Grażyna Stępniewska

Kierownik szkolenia: Grażyna Stępniewska

Zapisz się