MP/31/01 • „Szlakiem dębów i paproci” – walory turystyczne, krajoznawcze i historyczne ziemi kaliskiej

warsztat blended learning

Liczba godzin: 12

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Tematyka:
Organizacja wycieczki rowerowej – regulamin, warunki techniczno-sprzętowe, zadania uczestników.
Charakterystyka trasy – Szlak Południowy.

Cena: 100 zł

Trener: Sławomir Przygodzki

Kierownik szkolenia: Sławomir Przygodzki

Zapisz się