MP/29/01 • Dziedzictwo kulturowe średniowiecznego Kalisza w edukacji historycznej i regionalnej

warsztat online

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, geografii

Tematyka:
Edukacja regionalna w podstawach programowych kształcenia ogólnego.
Najstarsze dzieje najstarszego z polskich miast.
Od wczesnopiastowskiego grodziska po lokacyjne miasto.
Kultura i życie codzienne średniowiecznego Kalisza.
Źródła historyczne i zasoby cyfrowe dokumentujące dziedzictwo średniowiecznego Kalisza.

Cena: 50 zł

Trener: Sławomir Przygodzki

Kierownik szkolenia: Sławomir Przygodzki

Zapisz się