MP/26/01 • Metodyka recytacji

warsztat online

Liczba godzin: 8

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz inni zainteresowani tematyką szkolenia

Tematyka:
Zasady wyboru tekstu do recytacji.
Fazy przygotowania tekstu do recytacji.
Ćwiczenia artykulacyjne.
Kryteria oceny recytacji.
Zasady organizacji konkursów recytatorskich.

Cena: 60 zł

Trener: Małgorzata Juda-Mieloch

Kierownik szkolenia: Małgorzata Juda-Mieloch

Zapisz się