MP/25/01 • Czytanie ze zrozumieniem tekstu dyskursywnego na egzaminie maturalnym z języka polskiego

warsztat

Liczba godzin: 8

Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych, absolwenci szkolenia EZ/04, którzy zadeklarowali pracę w banku zadań

Tematyka:
Zasady wyboru tekstu dyskursywnego do ćwiczeń.
Typy zadań w wiązce.
Kontrola zgodności zadań z wymaganiami egzaminacyjnymi.
Klucz odpowiedzi i punktowania – zasady konstruowania.

Cena: 85 zł

Trener: Małgorzata Juda-Mieloch

Kierownik szkolenia: Małgorzata Juda-Mieloch

Zapisz się