MP/23/01 • „Treny” Jana Kochanowskiego – seminarium lekturowe

seminarium

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele poloniści szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Tematyka:
„Treny” Jana Kochanowskiego w podstawie programowej.
Kompozycja cyklu poetyckiego i jej wpływ na interpretację poszczególnych trenów.
Tradycja starożytna i nowożytna w trenach – wykorzystanie kontekstów interpretacyjnych.
Przykładowe zadania ćwiczeniowe i egzaminacyjne oparte na trenach Jana Kochanowskiego.

Cena: 70 zł

Trener: Małgorzata Juda-Mieloch

Kierownik szkolenia: Małgorzata Juda-Mieloch

Zapisz się