MP/22/01 • Streszczenie logiczne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele poloniści szkół podstawowych

Tematyka:
Streszczenie logiczne w podstawie programowej i na egzaminach zewnętrznych z języka polskiego.
Cechy streszczenia logicznego jako formy wypowiedzi.
Ocenianie streszczenia logicznego.
Streszczenie logiczne w polonistycznym procesie dydaktycznym.

Cena: 70 zł

Trener: Małgorzata Juda-Mieloch

Kierownik szkolenia: Małgorzata Juda-Mieloch

Zapisz się