MP/21/01 • Formy wypowiedzi pisemnej w klasach VII i VIII szkoły podstawowej

warsztat

Liczba godzin: 12

Adresaci: nauczyciele języka polskiego

Tematyka:
Formy wypowiedzi w nowej podstawie programowej.
Metodyka wprowadzania nowej formy wypowiedzi.
Specyfika dłuższych form wypowiedzi obowiązujących w klasach VII i VIII szkoły podstawowej – metodyka redagowania m.in. opowiadania twórczego, opisu, charakterystyki, rozprawki.
Ocenianie rożnych form wypowiedzi – kryteria oceny.

Cena: 100 zł

Trener: Małgorzata Juda-Mieloch

Kierownik szkolenia: Małgorzata Juda-Mieloch

Zapisz się