MP/20/01 • Formy wypowiedzi pisemnej w klasach IV-VI szkoły podstawowej

warsztat

Liczba godzin: 12

Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Tematyka:
Formy wypowiedzi w podstawie programowej.
Metodyka wprowadzania nowej formy wypowiedzi.
Specyfika dłuższych form wypowiedzi obowiązujących w klasach IV-VI – metodyka redagowania opowiadania, opisu, charakterystyki, sprawozdania, listu.
Ocenianie różnych form wypowiedzi – kryteria oceny.

Cena: 100 zł

Trener: Małgorzata Juda-Mieloch

Kierownik szkolenia: Małgorzata Juda-Mieloch

Zapisz się