MP/18/01 • Wybrane metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Tematyka:
Metody integracyjne, tworzenia i definiowania pojęć oraz hierarchizacji.
Metody twórczego rozwiązywania problemów, rozwijające twórcze myślenie i ewaluacyjne.

Cena: 70 zł

Trener: Małgorzata Kraszkiewicz

Kierownik szkolenia: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Zapisz się