MP/17/01 • Baśniowe zawody – literatura jako narzędzie w preorientacji zawodowej

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Tematyka:
Poznanie siebie – kto Ty jesteś?
Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych.
Świat zawodów i rynek pracy w świecie literatury dziecięcej.

Cena: 70 zł

Trener: Sylwia Zimoch

Kierownik szkolenia: Sylwia Zimoch

Zapisz się